Tänk ekologiskt

Ja, den ekologiska tanken har börjat gro allt större hos oss människor. Och det är vi konsumenter som måste sätta press på de stora företagen att de blir bättre på ge ekologiska alternativ. När vi har ett ekologiskt tänk så brukar det ofta stanna vid frågan om vilken typ av mat vi ska köpa. Men, vi måste bli bättre på att vidga vår syn och även ta in kläderna i vårt tänk. För, kläder har vi på oss dagligen och framför allt när det kommer till yngre barn så är det viktigt att de får det bästa tänkbara möjliga att svepa om sig i.

Varför ekologiska barnkläder?

Vi vet att när det är kallt ute så bör vi klä på oss tjocka kläder för annars kommer vi frysa och detta kan i sin tur leda till att vi blir sjuka; får feber eller förkylning. Men, när det kommer till kläder så tänker vi inte på vad kläderna gått igenom och vad för kemikalier vi får i oss. Det är därför viktigt att vi blir mer uppmärksamma på att välja rätt produkter. Enligt Eva Eiderström gäller det att vi blir uppmärksammade på vikten av att handla ekologiskt och att vi nu kan köpa barnkläder online gör det hela mycket enklare och smidigare.

”Ekologiska kläder är befriade från bekämpningsmedel och gifter som kan påverka människor och jord. Fait trade-kläderna går ett steg längre. Där tittar man på de sociala aspekterna av produktionen: att arbetarna har rätt lön, att de kan organisera sig fackligt och så vidare.” (läs mer här)