Ett liv utan barn

utan barn

utan barnDet mest ”naturliga” för de allra flesta är att skaffa barn och bilda en mindre eller större familj. Många väljer också att skaffa sig barn på egen hand genom olika metoder. I våra gener ligger en fortplantningsprocess under en period när det gäller åldern då längtan efter barn är som störst. Sedan finns det både kvinnor och män som av olika orsaker vill och behöver leva ett liv utan barn.

Trots våra gener så kan det komma perioder när babyn inte är välkommen i somligas liv. De perioderna kan komma tidigt både hos kvinnor och män. För många är det helt obegripligt att ens komma på tanken att välja ett liv utan barn. Många överväger noga sitt beslut och tar ibland hjälp av en terapeut för att få ventilera sina tankar och få rätsida på om de verkligen är helt säkra på att leva sitt liv utan att få ett eller flera barn att värna om. Tankarna runt ämnet kan te sig lite olika hos kvinnor och män och anledningarna kan vara vitt skilda. Många har ej heller någon som kan rycka in vid behov vilket också kan vara en viktig aspekt i tankeprocessen.

  • Både kvinnor och män kan känna att de inte har tillräckligt stort intresse av barn.
  • För båda könen kan det handla om att ansvaret för ett barn känns övermäktigt.
  • En del har tagit stort ansvar för småsyskon i tidig ålder och vill ha mer frihet.

Möjligheter utan barn

Önskemålet om att kunna resa ut i världen för arbete eller bara av ren upptäckarlust är enklare och mindre planering behövs. Många skaffar sig djur att slösa sin kärlek på vilket också är ett stort ansvar. Hund eller katt kan lättare lämnas till någon som det finns tillit för vid eventuella resor i arbetet eller under semesterresor. De som väljer ett liv utan barn kan finnas till hands för släkt och vänner med särskilda behov för avlastning för övriga, vilket ofta är uppskattat. Att hjälpa barn ute i världen eller på hemmaplan genom en organisation blir enklare. Att tycka om barn kan ändå finnas med i bilden. Förkovring blir enklare när det kommer till studier som är krävande på många plan. Friheten att ändå kunna välja vad som kan göras när ett liv utan barn väljs, är ofta en av mycket stor faktor i slutändan innan beslutet tas.