Hur gammal är barnkulturen?

Om man ska försöka spåra barnkulturens historia enda tillbaka till de tidigaste kända källorna hamnar man i en märklig sits. Man hamnar i den äldsta kända kulturen över huvud taget. Det rör sig om berättelser som nedtecknades för mycket länge sedan, men som dessförinnan hade berättats och återberättats muntligt, så att det är mycket svårt att säga var berättelsen uppstod, och vem som först kom på den.

Idag skulle vi kalla dessa berättelser för sagor, men de har inte så mycket gemensamt med berättelser som Snövit eller Den lilla sjöjungfrun. Istället erbjöd dessa berättelser svar på grundläggande frågor, som:

  • Varifrån kommer vi?
  • Hur uppstod världen?
  • Hur ska man vara som människa?

Ett exempel på en berättelse som erbjuder ett svar på hur världen uppstod är den nordiska skapelseberättelsen. Den är dock inte särskilt barnvänlig, eftersom den berättar att Oden och hans bröder Vile och Ve dödade jätten Ymer och byggde världen av hans kropp: molnen är hans hjärna, himlavalvet är insidan av hans skalle, stenarna är hans tänder och så vidare. Det här visar på ett annat historiskt faktum: alla, oberoende av ålder, lyssnade till ungefär samma berättelser, även om de innehöll en hel del våld. Barn fanns egentligen inte: man betraktade dem inte som en annan sorts människor, som hade behov av en annan sorts kultur.

Britterna uppfinner barndomen

Ironiskt nog var det i och med att barnarbete blev vanligare och vanligare i Storbritannien på 1800-talet som en attitydförändring kom till stånd. Tidigare hade man betraktat barn som vuxna i miniatyr, och barnarbete hade varit ganska vanligt förekommande. Men när barnarbetet ökade i omfattning började den växande medelklassen att protestera mot detta. Charles Dickens och olika kristna grupper invände starkt mot användandet av barn som arbetskraft, och gradvis avskaffades den. Under denna tid växte också familjens betydelse inom kulturen, vilket fick återverkan på synen på barn. Den syn på barn och barnkultur som vi har idag är i stor utsträckning ett resultat av den viktorianska eran.